plegaVeu   (Espai Òmnium Manresa | 19.12.2021 )
  Féu que un sol full de paper esdevingui un llibret excepcional  
  16 pàgines verticals imposades a 8+8 (N-up) per cara (dúplex)


  8 pàgines verticals/horitzontals imposades a 4+4 (N-up) per cara (dúplex)


  4 pàgines verticals/horitzontals imposades a 2+2 (N-up) per cara (dúplex)


  2 pàgines verticals/horitzontals imposades a 1+1 (N-up) per cara (dúplex)